PGB budget

In sommige gevallen is het mogelijk om uw vervoerskosten in verband met zorg uit een PGB te betalen. Dit kan alleen als een PGB heeft uit de WLZ, WMO begeleiding of uit de jeugdwet.

ServiceTaxi Kruidhof heeft ruime ervaring met dit soort vervoer dat vaak extra begeleiding van de chauffeur vraagt voor begeleiding van de klant. We kunnen u ook helpen bij het juist invullen van het vervoerscontract en onze facturen voldoen aan de juiste eisen zoals die zijn gesteld door de SVB en gemeenten.